Kissaniitty Oy

Markkinointiviestintää tarjoavan Kissaniitty Oy:n asiakkaiden nettisivujen suunnitteluprosessia kuvaavan infografiikan suunnittelu ja toteutus.